Home » NFPA 30 มาตรฐานการจัดเก็บและจัดการของเหลวไวไฟ

NFPA 30 มาตรฐานการจัดเก็บและจัดการของเหลวไวไฟ

by Larry Andrews
95 views
1.NFPA 30 มาตรฐานการจัดเก็บและจัดการของเหลวไวไฟ

NFPA 30 หรือมาตรฐานของเหลวไวไฟและของเหลวติดไฟได้เป็นมาตรฐานสำคัญที่ครอบคลุมการจัดเก็บ การจัดการ และการใช้งานของเหลวไวไฟและของเหลวติดไฟได้ มาตรฐานนี้ถูกออกแบบมาเพื่อป้องกันการระเบิดและเพลิงไหม้ ในบทความนี้เราจะสำรวจรายละเอียดทางเทคนิคและข้อกำหนดที่สำคัญใน NFPA 30

1. การจำแนกประเภทของของเหลว

2.การจำแนกของเหลวไวไฟ

การจำแนกของเหลวไวไฟและของเหลวติดไฟได้ตามความต่ำของจุดวาบไฟและจุดเดือด ประกอบด้วย

ของเหลวคลาส I มีจุดวาบไฟต่ำกว่า 100°F (37.8°C) และมีความรุนแรงในการจุดระเบิด แบ่งออกเป็นคลาส IA, IB, และ IC ตามจุดวาบไฟและจุดเดือด
 • Class IA : จุดวาบไฟต่ำกว่า 73°F (22.8°C) และจุดเดือดต่ำกว่า 100°F (37.8°C)
 • Class IB : จุดวาบไฟต่ำกว่า 73°F แต่จุดเดือดสูงกว่า 100°F
 • Class IC : จุดวาบไฟเท่ากับหรือสูงกว่า 73°F และต่ำกว่า 100°F
 • ของเหลว Class II : ( ติดไฟได้ )
ของเหลวคลาส II มีจุดวาบไฟเท่ากับหรือสูงกว่า 100°F และต่ำกว่า 140°F แม้จะมีความผันผวนน้อยกว่าคลาส I แต่ยังสามารถติดไฟได้
 • ของเหลว Class III
 • ของเหลวคลาส III มีจุดวาบไฟเท่ากับหรือสูงกว่า 140°F และยังแบ่งเป็น Class IIIA และ Class IIIB ตามอุณหภูมิจุดวาบไฟ
 • Class IIIA  จุดวาบไฟต่ำกว่า 200°F (93°C)
 • Class IIIB  จุดวาบไฟเท่ากับหรือสูงกว่า 200°F

2. ถังจัดเก็บ

3.การออกแบบและการสร้างถังจัดเก็บต้องมีความหนาเพียงพอ

 • การออกแบบและการสร้างถังจัดเก็บต้องมีความหนาเพียงพอเพื่อทนต่อการกัดกร่อนและความดันของของเหลว
 • การวางเพื่อเว้นระยะห่างเชิงกลยุทธ์เพื่อลดโอกาสเกิดผลกระทบโดมิโนในกรณีเพลิงไหม้
 • ระบบระบายอากาศฉุกเฉินเพื่อปล่อยไอระเหยและป้องกันการระเบิด

3. การติดตั้งถังจัดเก็บ

  • มาตรฐานกำหนดระยะห่างขั้นต่ำระหว่างถังและระยะห่างระหว่างถังและโครงสร้าง
  • การตั้งถังห่างจากกาลเวลา 20 ฟุตและอาคารไม่เกิน 100 ฟุต เพื่อให้สามารถเข้าถึงการตอบสนองในกรณีฉุกเฉินและลดความเสี่ยงในการแพร่กระจายไฟ

4. ท่อวาล์วและฟิตติ้ง

4.ระบบท่อที่ใช้ในการถ่ายโอนของเหลวอันตราย

  • ระบบท่อที่ใช้ในการถ่ายโอนของเหลวอันตรายจะต้องทนทานต่อคุณสมบัติของของเหลว
  • ระบบท่อจะต้องสามารถทนต่อแรงดันสูงสุดของของเหลวที่คาดการณ์ไว้เพื่อป้องกันการแตกหรือรั่ว

มาตรฐาน NFPA 30 เป็นเครื่องมือสำคัญในการป้องกันอันตรายจากของเหลวไวไฟ และของเหลวติดไฟได้อย่างมีประสิทธิภาพ การปฏิบัติตามมาตรฐานนี้เป็นสิ่งจำเป็นเพื่อรักษาความปลอดภัยในสถานที่ที่มีการจัดเก็บและใช้งานของเหลวที่เป็นอันตรายในภาคอุตสาหกรรมและสถานที่อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บของเหลวไวไฟและของเหลวติดไฟได้อย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพสูงสุดในการจัดการกับมวลของเหลวที่เป็นอันตรายนี้

การทำงานที่มีการใช้ของเหลวไวไฟ ของเหลวติดไฟได้ ถือเป็นความอันตรายในการทำงาน บริษัทที่มีการใช้ของเหลวเล่านี้มักจัดอยู่ใน ประเภทองค์กรที่กฎหมายกำหนดให้มี คณะกรรมการความปลอดภัยในการทำงาน หรือเรียกย่อๆว่า คปอ เป็นคณะกรรมการที่มีหน้าที่ให้การจัดการความปลอดภัยในการทำงานให้กับองค์กร เป็นคณะที่มาจากคนหลายๆฝ่าย ทั้งจากลูกจ้างเลือก นายจ้าง และมีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยเฉพาะทาง ในการดำเนินการประชุมด้านความปลอดภัยขององค์กร เพื่อให้มาตรการความปลอดภัยขององค์กรยกระดับขึ้นและทั่วถึงทุกคนในองค์กร  ซึ่งตามกฎหมาย คปอ จะต้องผ่านการอบรม และได้รับวุฒิบัตรเพื่อยืนยันก่อนจะทำงานจริง เพื่อให้มั่นใจว่าผุ้มาทำงานในตำแหน่งนี้เข้าใจถึงหลักความปลอดภัย

หากคุณสนใจคอร์สอบรม คปอ เรามีทั้งบริการอบรม คปอ อินเฮ้าส์ (เดินทางไปสอนถึงที่ เหมาะกับอบรมคนจำนวนมาก) และบริการอบรม คปอ แบบบุคคลทั่วไป (ลูกค้าเดินทางมาเรียนที่ศูนย์อบรม เหมาะกับอบรมคนจำนวนน้อย) สามารถติดต่อได้ที่นี่:

 • โทรศัพท์ : 091 -887 – 5136
 • อ่านรายละเอียดได้ที่เว็บ : https://thaisafe.net/training-safety-committee/

 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

แหล่งรวมความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงาน ที่คุณสามารถอ่านได้ฟรีและเติมเต็มความรู้ใหม่ได้ทุกวัน!

@2024 – PenciDesign. All Right Reserved. Designed and Developed by Singjones