Home » Manual Call-Point (MCP) ระบบแจ้งเตือนเหตุฉุกเฉินหรืออัคคีภัย

Manual Call-Point (MCP) ระบบแจ้งเตือนเหตุฉุกเฉินหรืออัคคีภัย

by Larry Andrews
115 views
1.Manual Call-Point (MCP) ระบบแจ้งเตือนเหตุฉุกเฉินหรืออัคคีภัย

Manual Call-Point (MCP) คือ อุปกรณ์หรือสิ่งของที่ออกแบบมาเพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถเรียกใช้ระบบป้องกันอัคคีภัยโดยตรง โดยทั่วไป MCP จะเป็นส่วนหนึ่งของระบบแจ้งเตือนฉุกเฉินในสถานที่ เป็นอุปกรณ์ที่มีความสำคัญในการแจ้งเตือนเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน

เช่น ไฟไหม้ ซึ่งให้โอกาสให้บุคคลภายในสถานที่ระบบได้รับการประชาสัมพันธ์กับเหตุการณ์และเรียกใช้ระบบการช่วยเหลืออย่างรวดเร็ว

MCP มักมีลักษณะที่ตรงกับปุ่มกดหรือสวิตช์ที่ผู้ใช้งานสามารถกดเพื่อเปิดใช้งานแจ้งเตือนฉุกเฉินได้ โดยทั่วไป MCP จะติดตั้งที่สถานที่ที่สามารถเห็นง่ายและเข้าถึงได้ง่าย เช่น บริเวณทางออก ทางหนีไฟ หรือจุดสำคัญอื่นๆ ในอาคาร

2.MCP มักมีลักษณะที่ตรงกับปุ่มกดหรือสวิตช์

การออกแบบ

MCP มักมีสีสันและสัญลักษณ์ที่ช่วยให้ผู้ใช้งานรู้ว่าต้องการกดเพื่อเรียกใช้ระบบแจ้งเตือนฉุกเฉิน โดยทั่วไปมักเป็นสีแดง แต่ติดบนผนังมีฝาครอบเพื่อป้องกันการไปโดนโดยไม่ตั้งใจ แต่เป็นวัสดุที่สามารถแตกหักได้ เช่นแก้วหรือพลาสติก

การใช้งาน

เมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้หรือเหตุฉุกเฉินที่ต้องใช้งานอุปกรณ์ควบคุมการดับเพลิง (MCP) เปิดใช้งานโดยรวดเร็วและถูกต้องเป็นสิ่งที่สำคัญเพื่อความปลอดภัยของทุกคนในสถานที่นั้น ง่ายที่สุดคือการกด หัก หรือดันชิ้นส่วนภายนอกของ MCP เพื่อปลดระบบเซฟตี้ของถังดับเพลิง สามารถทำได้โดยใครก็ได้ในกรณีฉุกเฉิน

ทริกเกอร์สวิตช์ภายใน

สวิตช์หรือปุ่มภายใน MCP เป็นองค์ประกอบสำคัญที่ทำหน้าที่เปิดหรือปิดวงจรไฟฟ้าภายในอุปกรณ์ดับเพลิง เมื่อมีการกดหรือหักชิ้นส่วนภายนอก เช่น ในกรณีที่ต้องการใช้อุปกรณ์ดับเพลิงเพื่อดับเพลิงไหม้ การกระทำนี้ทำให้อุปกรณ์ดับเพลิงสามารถส่งสัญญาณไปยังส่วนอิเล็กทรอนิกส์ภายในเพื่อทำให้สามารถสร้างสัญญาณไฟฟ้าที่จำเป็นในการดับเพลิงได้

การส่งสัญญาณไฟฟ้า

3.การสั่งงานสวิตช์ภายในอุปกรณ์ควบคุมการดับเพลิง (MCP)

การสั่งงานสวิตช์ภายในอุปกรณ์ควบคุมการดับเพลิง (MCP) เป็นกระบวนการที่สร้างสัญญาณไฟฟ้าเพื่อเริ่มกระบวนการดับเพลิงหรือระบบควบคุมอัคคีภัยในกรณีเหตุเพลิงไหม้หรือฉุกเฉิน แผงควบคุมอัคคีภัยจะรับสัญญาณไฟฟ้าและดำเนินการตามคำสั่งที่ได้รับ เช่น เปิดวาล์วน้ำในระบบดับเพลิง เปิดประตูหรือกลุ่มหลอดไฟฉุกเฉิน หรือเรียกผู้รับผิดชอบในกรณีฉุกเฉิน การทำงานของแผงควบคุมอัคคีภัยจะช่วยในการจัดการสถานการณ์และประสานงานกับบุคคลที่เกี่ยวข้องเพื่อให้มีการตอบสนองที่เร็วที่สุดในกรณีฉุกเฉิน

การตีความจากแผงควบคุม 

เมื่อ MCP ส่งสัญญาณเหตุฉุกเฉินไปยังแผงควบคุม แผงควบคุมจะทำการตีความข้อมูลที่ได้รับเพื่อระบุลักษณะของเหตุการณ์และระดับความสำคัญของมัน ระบบสัญญาณเตือนจะถูกเปิดใช้งานโดยตามลำดับความสำคัญที่ได้รับ ซึ่งมักแบ่งเป็นลำดับเรียงเลขหรือระดับเสียงที่แตกต่างกัน เช่น ระดับสัญญาณที่สูงสุดอาจถูกใช้ในกรณีฉุกเฉินร้ายแรงที่ต้องการการรวดเร็วในการรับมือ

การแจ้งเตือนทั่วทั้งอาคาร

4.การแจ้งเตือนทั่วทั้งอาคาร

เมื่อแผงควบคุมตีความสัญญาณเหตุฉุกเฉินจากอุปกรณ์ควบคุมการดับเพลิง (MCP) แผงควบคุมจะทำงานโดยสั่งงานระบบสัญญาณเตือนภัยของอาคาร เป็นการเตรียมความพร้อมในกรณีเหตุฉุกเฉินและการประชาสัมพันธ์แก่ผู้ที่อยู่ในอาคาร เพื่อให้ทราบเกี่ยวกับสถานการณ์ฉุกเฉินที่เกิดขึ้น

นอกจากนี้ในระบบเตือนภัยขั้นสูงที่สามารถระบุตำแหน่งได้ MCP แต่ละตัวจะมีตัวระบุที่ไม่ซ้ำกัน เมื่อเปิดใช้งานแล้ว แผงควบคุมจะไม่เพียงรับรู้ถึงเหตุฉุกเฉินเท่านั้น แต่ยังจะระบุตำแหน่งที่แน่นอนของ MCP ที่เปิดใช้งาน ความแม่นยำนี้เป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยให้สามารถตอบสนองต่อเหตุฉุกเฉินได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

การรีเซ็ตหลังการเปิดใช้งาน

เมื่อแก้ไขเหตุฉุกเฉินแล้ว MCP (Manual Call Point) จะต้องรีเซ็ตเพื่อกลับสู่สถานะดั้งเดิม เป็นกระบวนการที่สำคัญเพื่อให้ MCP พร้อมใช้งานในกรณีเฉื่อยๆ หรือฉุกเฉินในอนาคต ระบบรีเซ็ต MCP มักมีขั้นตอนที่จะต้องปฏิบัติตาม โดยทั่วไปจะใช้คีย์หรือเครื่องมือเฉพาะที่ออกแบบมาให้สอดคล้องกับ MCP นั้นๆ

กลไกการตอบสนอง

MCP (Manual Call Point) สมัยใหม่มักมาพร้อมกับระบบแสดงสถานะที่ช่วยให้ผู้ใช้รับรู้สถานะของ MCP อย่างง่ายดาย เป็นเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพในการตรวจสอบและยืนยันการเปิดใช้งานของ MCP โดยการใช้ไฟแสดงสถานะ LED เป็นตัวแสดงผลที่พบบ่อยๆ ใน MCP สมัยใหม่

ข้อดีของ Manual Call-Point (MCP)

5.ข้อดีของ Manual Call-Point (MCP)

ระบบแจ้งเตือนทันที : การใช้ MCP ช่วยให้มีการแจ้งเตือนทันทีเมื่อมีเหตุฉุกเฉินหรือเพลิงไหม้ เป็นการรับรู้สถานการณ์อย่างรวดเร็วและช่วยให้มีการรับมือกับสถานการณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ความคุ้มค่า : MCP มีราคาที่คุ้มค่าเมื่อเทียบกับเครื่องตรวจจับเหตุฉุกเฉินอัตโนมัติ ทำให้เป็นทางเลือกที่เหมาะสมสำหรับระบบความปลอดภัยที่จำเป็นต้องควบคุมค่าใช้จ่าย

การใช้งานง่าย : การใช้งาน MCP เป็นเรื่องง่ายและไม่ซับซ้อน ผู้ใช้สามารถรีเซ็ต MCP ได้ง่ายๆ หลังจากเหตุฉุกเฉินและไม่จำเป็นต้องใช้เครื่องมือพิเศษ

ความน่าเชื่อถือ : MCP มักมีความน่าเชื่อถือสูงและมีแนวโน้มที่จะมีข้อผิดพลาดน้อยกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับเซ็นเซอร์ที่ซับซ้อน มีความคงทนทานและมั่นใจในการทำงาน

การบำรุงรักษาง่าย : MCP มักมีการบำรุงรักษาที่ง่ายและไม่ซับซ้อน ไม่ต้องมีการทดสอบอย่างสม่ำเสมอและมีความเสถียรในการทำงาน

ความคล่องตัว : การใช้มนุษย์ในการแสดงสัญญาณเตือนช่วยให้สามารถปรับเปลี่ยนสัญญาณหรือข้อความตามสถานการณ์เฉพาะ เช่น การใช้งานในสถานที่ที่มีความจำเป็นในการส่งข้อความพิเศษ

ข้อเสียของ Manual Call-Point (MCP)

ต้องมีคนอยู่ใกล้ๆ : การใช้งาน MCP ต้องพึ่งพาคนในการแจ้งเหตุฉุกเฉิน ซึ่งอาจทำให้มีความล่าช้าในการตอบสนองในกรณีเฉี่ยวเฉียดหรือเหตุฉุกเฉินที่ต้องการการรับมืออย่างรวดเร็ว

การทำงานไม่ต่อเนื่อง : เมื่อ MCP ถูกใช้งานเพื่อแจ้งเหตุฉุกเฉิน จะต้องมีการรีเซ็ตก่อนที่จะสามารถใช้งานอีกครั้ง ซึ่งอาจทำให้มีช่วงเวลาที่อุปกรณ์ไม่สามารถใช้งานได้

มีความเสี่ยงในการเปิดปิดโดยไม่ได้ตั้งใจ : โดยทั่วไปจะสามารถทำให้ MCP เปิดปิดได้โดยการกดหรือดันชิ้นส่วนภายนอก ซึ่งอาจเป็นปัญหาหากมีการเล่นเพลิงไหม้หรือการเปิดปิดโดยไม่ได้ตั้งใจ

ไม่มีข้อมูลสถานะเพิ่มเติม : MCP มักไม่มีข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสถานะของเหตุฉุกเฉิน เช่น ที่ตั้งหรือประเภทของเหตุฉุกเฉิน ซึ่งอาจทำให้การรับมือกับสถานการณ์เป็นไปอย่างไม่มีข้อมูล

ไม่เหมาะสำหรับสถานที่ที่ต้องการความไวในการรับมือ : ในสถานที่ที่ต้องการการตอบสนองที่รวดเร็วและความไวในการรับมือ เช่น โรงงานหรือสถานที่ที่มีความเสี่ยงสูง การใช้ MCP อาจไม่เหมาะสม

ความน้อยเมื่อเปรียบเทียบกับระบบอัตโนมัติ : หากเปรียบเทียบกับระบบเตือนภัยอัตโนมัติที่มีเซ็นเซอร์และเทคโนโลยีขั้นสูง MCP มีความจำเป็นเฉพาะในสถานการณ์บางประการและมีข้อจำกัดในความสามารถในการตรวจจับเหตุฉุกเฉิน

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

แหล่งรวมความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงาน ที่คุณสามารถอ่านได้ฟรีและเติมเต็มความรู้ใหม่ได้ทุกวัน!

@2024 – PenciDesign. All Right Reserved. Designed and Developed by Singjones