5ส

5ส เพื่อการพัฒนาในองค์กรเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน

5ส เพื่อการพัฒนาในองค์กรทุกคนจะต้องร่วมมือกันจากทุกฝ่ายไม่ว่าจะเป็นพนักงานหรือหัวหน้างานไปจนถึงระดับบริหารทุกคนจะต้องมีส่วนร่วมในการทำ ห้า ส. อย่างเต็มที่สิ่งที่เราจะได้รับจากการทำ 5ส ทำให้ พื้นที่การทำงานของเราเกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยและสามารถหาสิ่งของได้อย่างง่ายรวดเร็วและถูกต้องห้าศอจึงเป็นกิจกรรมที่คนหลายหลายองค์กรนิยมนำมาประยุกต์จัดกิจกรรมในองค์กรของตนเองเพราะการทำ 5ส สามารถประยุกต์โดยการใช้อุปกรณ์เล็กๆน้อยๆไม่ต้องเสียเงินซื้อเช่นการติดป้ายเตือนการติดชี้บ่งป้ายสินค้าการตีเส้นแบ่งพื้นที่บริเวณชั้นวางสิ่งของสิ่งเหล่านี้จะทำให้เราเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานในกระบวนการของเราได้อย่างดีมากและประหยัดค่าใช้จ่ายให้กับองค์กรของเราด้วยเช่นกัน 5ส เป็นกิจกรรมที่ถูกคิดค้นและพัฒนาจากประเทศญี่ปุ่นเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานทำให้เกิดความผิดพลาดน้อยลงและทำงานได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้นปัจจุบันคนได้นำกิจกรรมดังกล่าวเข้ามาในทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนหน่วยงานต่างๆ 5ส แปลมาจากคำย่อ “5S” ซึ่งเป็นอักษรตัวแรกของคำในภาษาญี่ปุ่น 5 คำคือ S1 : SEIRI (เซริ) : สะสาง (Clearing Up) S2 : SEITON (เซตง) : สะดวก (Organizing) S3 :… Read more