Hydraulic oil

น้ำมันไฮดรอลิคมีกี่ประเภท มีประโยชน์อย่างไรกับเครื่องยนต์

น้ำมันไฮดรอลิค Hydraulic Oil คือ สารหล่อลื่นหรือของเหลวที่ใช้ในการหล่อลื่นในระบบห้องเครื่องให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพซึ่งมีมากมายหลากหลายชนิด ปัจจุบันระบบห้องเครื่องต่างๆมีความจำเป็นที่จะต้องใช้น้ำมันไฮดรอลิคเข้ามาช่วยในการบำรุงรักษาให้เกิดการทำงานที่ดียิ่งขึ้น ในวันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับ น้ำมันไฮดรอลิค คืออะไรและมีประโยชน์อย่างไรบ้าง ระบบไฮดรอลิค คือ การใช้ของเหลวภายใต้แรงดันสูงๆ เพื่อส่งถ่ายกำลังจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่งและในเวลาเดียวกันก็จะให้แรงเป็นเท่าทวีคูณด้วย ใช้กันแพร่หลายทั้งในอุตสาหกรรมและยานยนต์ ของเหลวไฮดรอลิค 1. น้ำ 2. น้ำมันปิโตรเลียม 3. ของเหลวอื่นๆ (สังเคราะห์) คุณสมบัติของน้ำมันไฮดรอลิค 1. ความหนืดพอเหมาะ และดัชนีความหนืดสูง 2. มีจุดข้นแข็งต่ำ (Pour Point) 3. คุณภาพของน้ำมันจะต้องไม่ค่อยเปลี่ยนแปลงถึงแม้อุณหภูมิในการทำงานจะสูง 4. มีคุณภาพการหล่อลื่นที่ดี และไม่ทำปฏิกิริยากับยาง… Read more