การทำงานกับรถยก รถโฟล์คลิฟท์ ตามกฎหมายเครื่องจักร 2564 มีอะไรบ้าง

ประกาศออกมาแล้วสำหรับกฎหมายการทำงานกับเครื่องจักรในปี 2564 ซึ่งรถยก fork lift เข้าข่ายเป็นเครื่องจักรประเภทหนึ่งตามนิยามในกฎหมายที่จะต้องได้รับการตรวจรับรองและผู้ที่ใช้งานจะต้องได้รับการอบรมรถยกก่อนใช้งาน เครื่องจักรชนิดหนึ่งที่ถูกนำมาใช้ทั้งในภาคอุตสาหกรรม  เกษตรกรรม และการขนส่ง ก็คือ รถยกสินค้าขนาดเล็ก หรือที่เรียกทับศัพท์ว่า รถฟอร์คลิฟท์ หรือ รถโฟล์คลิฟท์ ทั้งนี้ รถโฟล์คลิฟท์ (Forklift) เป็นพาหนะที่ถูกออกแบบจำเพาะ เพื่อนำมาใช้ในการขนย้ายสินค้าหรือวัตถุดิบภายในโรงงานอุตสาหกรรม แทนแรงงานคนมานานหลายปีแล้ว  เนื่องจากมีความสะดวก คล่องตัว และเพิ่มความรวดเร็วในการทำงานให้ดียิ่งขึ้นได้ ประเด็นนี้เอง จึงทำให้รถโฟล์คลิฟท์เป็นที่นิยมแพร่หลายออกไปยังผู้ประกอบการนอกภาคอุตสาหกรรมอีกด้วย รถโฟล์คลิฟท์มีหลายประเภท มากๆในปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็น  รถโฟล์คลิฟท์แบบสันดาปภายใน (น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน แก๊สปิโตรเลียมเหลว LPG และ แก๊สธรรมชาติ CNG… Read more