การดับเพลิงขั้นพื้นฐาน

พื้นฐานการดับเพลิงขั้นต้นเกี่ยวกับการดับไฟประเภทต่างๆ

การดับเพลิงเบื้องต้นเราจะต้องรู้จักกับไฟประเภทต่างๆเสียก่อนเพื่อที่จะได้เลือกการใช้ถังดับเพลิงให้ถูกต้องกับประเภทของไฟในการดับเพลิงขั้นพื้นฐานเราจะได้เรียนในหลักสูตรอบรมดับเพลิงในสถานประกอบการต่างๆจะต้องจัดให้มีการอบรมกับพันกงานทุกคน 40% ของแต่ละหน่อยงานตามที่กฎหมายกำหนด และ ในทุกๆปีจะต้องทำการซ้อมอพยพหนีไฟด้วยเช่นกันวันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับไฟประเภทต่างๆว่ามีอะไรบ้าง ประเภทของเพลิงไหม้ ไฟเกิดจากการรวมตัวขององค์ประกอบ 3 อย่าง คือ เชื้อเพลิง (Fuel) ความร้อน (Heat) และอากาศ (Oxygen) โดยเพลิงไหม้เกิดจากไฟที่ลุกไหม้บนเชื้อเพลิงในสภาพแวดล้อมที่มีออกซิเจน หากต้องการทำการดับไฟต้องทำให้องค์ประกอบใดองค์ประกอบหนึ่งหายไปหรือไม่เพียงพอต่อการเผาไหม้ ความรุนแรงเมื่อเกิดเพลิงไหม้มีความแตกต่างกันไปตามลักษณะของเชื้อเพลิง ทำให้เพลิงไหม้ถูกแบ่งประเภท ตามเชื้อเพลิงที่ติดไฟ เพื่อให้สามารถเลือกใช้อุปกรณ์ดับเพลิงที่เหมาะสมที่สุดเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้ เพลิงไหม้ประเภท A (Ordinary Combustibles) เพลิงไหม้ประเภทนี้เกิดจากเชื้อเพลิงธรรมดาที่ติดไฟง่าย เช่น ไม้ ผ้า กระดาษ ขยะ พลาสติก ซึ่งเป็นเชื้อเพลิงที่พบได้ในอาคารที่พักอาศัยทั่วไป ซึ่งเพลิงไหม้ประเภทนี้สามารถดับได้ด้วยน้ำเปล่า… Read more